1.First hiqni pllakën bazë të motorit dhe rrotën e përparme të djathtë hiqni pompën elektrike të ftohësit dhe termostatin elektronik

2.Instaloni një termostat të ri elektronik dhe pompë ftohëse elektrike

3. Pasi të keni zëvendësuar pompën elektronike të ujit, kontrolloni nëse ka rrjedhje uji në lidhës, dhe më pas filloni të shteroni ajrin si më poshtë:

(1) Lidheni ngarkuesin e baterisë

(2) Ndizni ndezjen

(3) Kthejeni ngrohësin në temperaturën maksimale (kondicionimi automatik i ajrit është aktivizuar) dhe kthejeni ngrohësin në ingranazhin më të ulët

(4) Shtypni pedalin e nxituesit në pozicionin limit për 10, mos e filloni motorin

(5) Procesi i shkarkimit është aktivizuar duke shtypur pedalin e përshpejtuesit përafërsisht 12 MNI (në këtë kohë pompa ftohës po funksionon. Dhe mbylleni automatikisht pas rreth 12mni)

(6) Pastaj mbushni rezervuarin ftohës me antifriz midis shenjave maksimale dhe minimale

(7) Kontrolloni sistemin e ftohjes për rrjedhjet e ujit

(8) Pasi që kompjuteri diagnostikues të hyjë në sistemin DME dhe të fshijë kodin e defektit, testoni në rrugë dhe vëzhgoni nëse temperatura e ujit është normale dhe a ka ndonjë kod gabimi